AIR OPTIX® COLORS, les lentilles de contact hautement perméables à l'oxygène*

VOICI LA RAISON
POUR LAQUELLE

vos yeux peuvent être naturellement beaux avec des lentilles confortables

  • AIR OPTIX® COLORS en BlueBlue
  • AIR OPTIX® COLORS en Brilliant Blue Brilliant Blue
  • AIR OPTIX® COLORS en Gray Gray
  • AIR OPTIX® COLORS en Sterling GraySterling Gray
  • AIR OPTIX® COLORS en Gemstone GreenGemstone Green
  • AIR OPTIX® COLORS en vert Green
  • AIR OPTIX® COLORS en Pure HazelPure Hazel
  • AIR OPTIX® COLORS en HoneyHoney
  • AIR OPTIX ® COLORS en brunBrown
  • Sélectionnez une couleur de lentille pour prévisualiser
5638737042

VOICI LA RAISON POUR LAQUELLE vos yeux peuvent être naturellement beaux avec des lentilles confortables

Confort, perméabilité à l'oxygène et beauté – associés comme jamais auparavant

CONFORT

Confort consistent, du 1er jour au 30ème jour1

PERMÉABILITÉ ÉLEVÉE

Perméabilité à l'oxygène élévée, pour des yeux blancs qui respirent la santé

BEAUTÉ

Technologie de couleur 3-en-1

L'ANNEAU EXTERNE

circonscrit les yeux

LA COULEUR PRIMAIRE

modifie la couleur des yeux

L'ANNEAU INTERNE

illumine et donne de la profondeur

Seules les lentilles de contact AIR OPTIX® COLORS sont conçues selon la Technologie de couleur 3-en-1. Leur surface lisse unique contribue à un style resplendissant et à votre bien-être. Accentuez naturellement la couleur de vos yeux avec les seules lentilles de contact hautement perméables à l'oxygène 2*, conçues pour vous offrir perméabilité à l'oxygène, beauté et confort.

Suivant : TROUVEZ UN SPÉCIALISTE EN LENTILLES DE CONTACT

Trouvez un spécialiste en lentilles de contact

Trouvez un spécialiste en lentilles de contact dans votre région et demandez-lui les lentilles de contact AIR OPTIX® COLORS. Seul un spécialiste en lentilles de contact peut déterminer si les lentilles de contact vous conviennent.

Nous n'avons pas reconnu la localité introduite. Veuillez essayer à nouveau.

Si vous cherchez un spécialiste en lentilles de contact au Luxembourg, 5853235129.

HAUT DE LA PAGE

ALCON WEBSITE PRIVACY BELEIDSREGELS

Deze Privacy Beleidsregels omschrijven de manier waarop wij, Alcon nv & Alcon Nederland B.V. (hierna Alcon), de informatie verzamelen, bewaren en gebruiken van individuele personen die deze website bezoeken. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE STEMT U IN MET DE VERZAMELING EN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PRIVACY BELEIDSREGELS. U AANVAARDT EVENEENS DAT ALCON NAAR EIGEN GOEDDUNKEN OP GEZETTE TIJDEN DEZE PRIVACY BELEIDSREGELS MAG VERANDEREN, WIJZIGEN, TOEVOEGEN, VERWIJDEREN OF OP ANDERE WIJZE ACTUALISEREN, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. Wij zullen echter altijd omgaan met uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de Privacy Beleidsregels die van kracht waren ten tijde van hun verzameling. Het is onze bedoeling om wijzigingen aan onze Privacy Beleidsregels op deze pagina weer te geven, zodat u volledig geïnformeerd bent over de soorten informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken, en onder welke omstandigheden het bekendgemaakt mag worden. Onze Privacy Beleidsregels zijn weergegeven op onze homepage en zijn tevens beschikbaar op elke pagina waar persoonlijke gegevens worden gevraagd. Op dergelijke pagina’s waar gegevens verzameld worden, kan, indien gepast, een nadere toelichting worden gegeven met betrekking tot de doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt.

1. Privacyverklaring

De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. Alcon zal, in het algemeen, uw persoonsgegevens enkel verwerken zoals beschreven in deze Privacy Beleidsregels. Wij behouden ons echter het recht voor om bijkomende verwerkingen uit te voeren voor zover als wettelijk geoorloofd of vereist, of ter ondersteuning van enig wettelijk of strafrechtelijk onderzoek. De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

2. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

We kunnen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u te communiceren voor andere doeleinden die vanzelfsprekend zijn uit de omstandigheden of waarover wij u informeren bij de verzameling van de persoonsgegevens.

3. Geheimhouding van informatie

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen anders dan zoals voorzien in deze Privacy Beleidsregels. Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan andere Novartis filialen wereldwijd die instemmen om ze te behandelen in overeenstemming met deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens kunnen bij gelegenheid ook worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens Novartis optreden, of in verband met de activiteiten van Novartis, voor verdere verwerking in overeenstemming met het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Persoonsgegevens kunnen ook op andere wijze rechtmatig verwerkt worden, zoals het leveren van diensten, het evalueren van het nut van deze website, marketing, data management of technische ondersteuning. Deze derde partijen hebben een overeenkomst met ons afgesloten om alleen persoonsgegevens te gebruiken voor het afgesproken doel, en om uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, en niet bekend te maken aan derden, behalve wanneer vereist door de wet, wanneer toegestaan door ons of zoals vermeld in deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens die van u verzameld worden, kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij in het geval dat de bedrijfsactiviteit waarop deze site betrekking heeft, of een deel ervan, en de klantgegevens die ermee verband houden, verkocht, afgestaan of overgedragen worden. In dergelijk geval zullen wij de koper, verkrijger of overnemer verplichten om de persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacy Beleidsregels. Persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan een derde partij als we verplicht zijn om dit te doen vanwege een toepasselijke wetgeving, rechterlijke beslissing of overheidsregelgeving, of als dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijke of andere juridische procedure of onderzoek, hier of in het buitenland.

4. Recht van toegang

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en geactualiseerd bewaard worden voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking niet redelijkerwijze noodzakelijk is voor een legitiem zakelijk doeleinde zoals omschreven in deze Privacy Beleidsregels of voor onze naleving van de wetgeving. In het geval van elektronische direct marketing, zullen wij u voorzien van een methode om uit te stappen (opt-out) van verdere marketing materialen of met een methode om in te stappen (opt in) indien vereist door de wet. Indien u ons wil contacteren in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar (281) 274-5526. Als u contact met ons opneemt, noteer dan de naam van de website waar u de informatie verstrekte, evenals de specifieke informatie die u wilt dat wij verbeteren, actualiseren of verwijderen, alsook een goede identificatie van uzelf. Verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen zullen onderworpen worden aan alle toepasselijke juridische en ethische verplichtingen betreffende rapportage of betreffende bewaring of archivering van documenten.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ten einde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die Alcon on-line verzamelt te waarborgen, gebruikt Alcon datanetwerken die onder andere worden beschermd door de in het bedrijfsleven gebruikelijke firewall- en wachtwoordbescherming. Bij het verloop van de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

6. Gegevensoverdracht in het buitenland

Wij zijn onderdeel van de Novartis Groep, een wereldwijde onderneming met databanken in verschillende landen waarvan sommige beheerd worden door het lokale Novartis filiaal en andere door derde partijen in opdracht van het lokale Novartis filiaal. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan een van de databanken van de Novartis Groep buiten het land waar u gedomicilieerd bent, waaronder landen die mogelijks geen gelijkaardig niveau van bescherming van uw persoonsgegevens opleggen in vergelijking met uw land van herkomst.

7. ‘Cookies’ en ‘internet tags’

We kunnen informatie over uw bezoek aan deze website, zoals de pagina's die u bezoekt, de website waar u vandaan komt en een deel van de zoekopdrachten die u uitvoert, verzamelen en verwerken. Deze informatie wordt door ons gebruikt voor de verbetering van de inhoud van deze site en om geaggregeerde statistische gegevens over personen die onze site gebruiken, samen te stellen voor intern marktonderzoek. Daarbij kunnen we zogenaamde "cookies" installeren, die de domeinnaam van de gebruiker, uw internet service provider, uw besturingssysteem, en de datum en tijd van toegang verzamelen. Een "cookie" is een klein stukje informatie die naar uw browser verzonden wordt en op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt uw browser zodanig instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer u een "cookie” ontvangt. Dit zal u toelaten om te beslissen of u het wilt aanvaarden of niet. Als u niet wilt dat wij cookies installeren, gelieve dan e-mail te richten naar reception.benelux@alcon.com. Wij willen u echter informeren dat, als u niet akkoord gaat, u wellicht niet in staat zal zijn om alle functionaliteiten van uw browser software te gebruiken. Wij kunnen beroep doen op de diensten van externe partijen om ons te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die beschreven is in deze sectie.

Af en toe zouden we gebruik kunnen maken van Internet tags (ook bekend als action tags, single-pixel GIFs, clear GIF's, invisible GIF's en 1-by-1 GIFs) en cookies op deze site en zouden we deze tags / cookies kunnen implementeren via een derde partij die optreedt als reclame partner of als een web-analytische dienst partner die gelokaliseerd zou kunnen zijn en de desbetreffende informatie (met inbegrip van uw IP-adres) zou kunnen opslaan in een ander land. Deze tags / cookies worden zowel geplaatst op online advertenties die gebruikers naar deze site brengen als op verschillende pagina's van deze site. We gebruiken deze technologie om de respons van de bezoekers op onze sites en de doeltreffendheid van onze reclame-campagnes te meten (met inbegrip van hoe vaak een pagina wordt geopend en welke informatie geraadpleegd wordt) alsook om uw gebruik van deze website te evalueren. De derde partner of de service partner voor web analyse zouden in staat kunnen zijn om, op basis van deze internet tags / cookies, gegevens over bezoekers van onze en andere sites te verzamelen, zouden rapporten over de website-activiteit voor ons kunnen opstellen en verdere diensten kunnen leveren die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website en het internet. Zij zouden deze informatie aan andere partijen kunnen leveren indien er hiervoor een wettelijke verplichting is, of als ze de andere partijen inhuren om deze informatie voor hun rekening te verwerken. Indien u meer informatie wenst te bekomen over web-tags en cookies in verband met on-line reclame of opt-out van het verzamelen van deze informatie door derden, gelieve dan de website van Network Advertising Initiative te bezoeken.

8. Persoonlijke informatie en kinderen

De meeste diensten die beschikbaar zijn op deze site zijn bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Eenieder die informatie wenst te bekomen betreffende een geneesmiddel of medisch hulpmiddel dat bestemd is voor kinderen, dient minstens 18 jaar oud te zijn. Wij zullen niet opzettelijk gegevens van een minderjarige onder de 18 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van rechtstreeks off-line contact. We zullen de ouder voorzien van: (1) een kennisgeving van de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld en (2) de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere verzamelen, gebruiken of opslaan van die informatie. Wij houden ons aan wetten ter bescherming van het kind.

9. Links met andere sites

Deze Privacy Beleidsregels zijn alleen van toepassing op deze website en niet op websites van derde partijen. Wij kunnen links voorzien naar andere websites die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We trachten te waarborgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, ten gevolge van de aard van het internet, kunnen wij de standaarden voor de bescherming van de privacy van de websites naar dewelke wij een link leggen, niet garanderen, noch verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van andere websites dan deze. Deze Privacy Beleidsregels zijn niet bedoeld om van toepassing te zijn op websites waarmee een link gelegd wordt en die niet van Novartis zijn.

10. Neem contact op met Alcon

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem dan contact op met de webmaster 3037836170.

Versie 27 maart 2014

Alcon en het Alcon logo zijn handelsmerken van Novartis AG.

©Alcon, a Novartis AG company

Déclaration Juridique

L'accès et l'utilisation de ce Site sont soumis aux conditions d’accès suivantes ainsi qu'aux dispositions légales en vigueur. En accédant et naviguant sur ce Site, vous acceptez, sans limitation ni réserves, ces conditions et vous reconnaissez qu'elles prévalent sur tous autres accords éventuels entre vous et Alcon nv et/ou Alcon Nederland B.V. (ci-après " Alcon")

Conditions d’accès

1. Vous pouvez télécharger, afficher ou imprimer les données de ce Site (ci-après " les Données") uniquement pour un usage privé et non commercial.

2. Vous devez conserver et recopier chaque indication de copyright ou de droit de propriété mentionnée dans toute donnée que vous téléchargez. Cependant, vous n'êtes pas autorisés à modifier, transmettre, utiliser, réutiliser, réafficher le contenu du Site à des fins publiques ou commerciales, y compris les textes, images, supports sonores ou vidéo sans l'autorisation préalable écrite de Alcon. Il est entendu que tout ce qui figure sur ce Site est, sauf indication contraire, présumé protégé par copyright, et ne pourra être utilisé en dehors des présentes Conditions et de celles spécifiques au Site sans l'autorisation préalable écrite de Alcon. Alcon ne peut garantir que l'utilisation que vous faites des données apparaissant sur le site ne contrefait aucun droit des tiers.

3. A l'exception de l'autorisation limitée résultant des présentes conditions, aucune licence ni aucun droit de copyright de Alcon ou d'un tiers, ne vous sont accordés.

4. Les Sites de Alcon peuvent contenir ou référencer des marques déposées, brevets, données privées, technologies, produits, process, ou autres droits de Alcon et/ou de tiers. Aucune licence ni droit portant sur l'un quelconque de ceux-ci ou d'autres droits ne vous sont accordés.

5. Bien que Alcon fasse tous ses efforts pour diffuser des informations exactes et à jour sur le Site, elle ne donne aucune garantie quant au contenu du Site, qui est fourni en l'état. Alcon s’engage à respecter l’A.R. du 7/4/1995 relatif à l’information et à la publicité relatif aux médicaments à usage humain, mais n’accepte aucune autre responsabilité découlant de quelque manière que ce soit de l’usage de ce Site ou de son contenu. Alcon n'encourt aucune responsabilité quelle qu'elle soit provenant ou en rapport avec l'utilisation de ce Site ou de son contenu. En particulier, Alcon n'est pas responsable de l'exactitude, l'exhaustivité, la conformité, la ponctualité des données contenues sur le Site. Certains pays refusent l'exclusion de garantie ; dans ce cas, l'exclusion ne s'applique pas à vous. Alcon n'encourt pas non plus de responsabilité, et ne pourra être recherchée pour tout dommage ou virus qui pourrait endommager votre équipement informatique ou du fait de l'accès, utilisation ou navigation sur le Site ou téléchargement de toute donnée, information, texte, image, vidéo ou son. Alcon se réserve le droit d'interrompre ou de suspendre tout ou partie des fonctionnalités du Site. Alcon n'accepte aucune responsabilité de quelque sorte que ce soit pour toute interruption ou suspension de tout ou partie des fonctionnalités de son Site, qu'elle soit le résultat d'action ou d'omission d'une entité du Groupe Novartis ou d'un tiers.

6. Toute communication ou élément que vous transmettez au Site par courrier électronique ou par tout autre mode, qu'il s'agisse de données, questions, commentaires, suggestions ou autres sera traité de manière non confidentielle et n'ouvre aucun droit en votre faveur. Tout ce que vous transmettez ou publiez devient la propriété de Alcon ou de ses filiales et peut être utilisé pour quelque usage que ce soit, y compris, et sans que cela soit limitatif, aux fins de reproduction, divulgation, transmission, publication, diffusion et affichage. De plus, Alcon est libre d'utiliser toute idée, concept, savoir-faire, ou technique contenue dans toute communication que vous adressez au Site pour quelque usage que ce soit, y compris et sans que cela soit limitatif, le développement, la fabrication et le marketing de produits utilisant ces Données.

7. Les Données peuvent comporter des inexactitudes techniques ou des fautes de frappe. Alcon en tant que titulaire de ce Site, se réserve le droit d'effectuer des modifications, corrections et/ou améliorations sur les Données, les produits et les programmes décrits, à tout moment et sans préavis.

8. Alcon n'ayant ni le contrôle, ni la propriété des sites auxquels le Site Alcon est lié, et n'ayant pu s'assurer du contenu de ces sites, vous reconnaissez que Alcon n'est pas responsable du contenu des pages "off-Site", ni des autres sites auxquels le Site Alcon est lié. Toute liaison avec le Site Alcon, avec les pages "off-Site" ou avec les autres sites, s'effectue sous votre seule responsabilité et sans l'autorisation de Alcon.

9. Bien que Alcon puisse occasionnellement animer ou valider les discussions, entretiens, envois, transmissions, sommaires et autres sur ses Sites, elle n'est pas tenue de le faire et n'assume aucune responsabilité de ce fait à raison d'éventuels manquements, erreurs ou infractions de quelque nature que ce soit dans le contenu ou provenant de telles données. Il vous est interdit d'adresser ou de transmettre toute donnée constituant un manquement ou une infraction ou pouvant inciter à un comportement susceptible d'enfreindre la loi et d'entraîner la responsabilité pénale et civile de son auteur. Alcon coopérera étroitement avec les autorités compétentes qui demanderaient communication de l'identité de la personne à l'origine de telles données ou produits.

10. Alcon peut à tout moment modifier les présentes conditions en les mettant à jour. Vous êtes tenu de respecter ces modifications et devez, de ce fait, vous reporter périodiquement à cette page pour connaître les conditions mises à jour.

11. Des liens avec le Site Alcon sont exclusivement autorisés pour la page d'accueil . Les liens hyper-texte ne sont pas autorisés sans le consentement préalable écrit de Alcon.

12. L'utilisation du Site Alcon par des sites ou des éléments de sites de tiers, n'est pas autorisée. Les liens "in-line" ou tout autre procédé visant à intégrer des parties de ce Site sur des sites de tiers sont également interdits.

Version mars 2014