Úvod

Vítejte na stránkách Ústavu biofyziky LF UK v Plzni


Biofyzika je vědní disciplína, která studuje fyzikální zákonitosti biologických jevů, jejich aplikace
v prostředí zdravotnické péče a mechanizmy působení různých fyzikálních faktorů na zdraví člověka.

Najdete nás na adrese: Karlovarská 48, Plzeň

Stránky Plzeňské fakulty – 682-716-7530

Odkazy na další Lékařské fakulty:
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy3159669377defunctLékařská fakulta Masarykovy univerzityLékařská fakulta Univerzity Palackého v OlomouciLekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachJesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v BratislaveLekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave207-565-9066